kiksėti

kiksėti
1 kiksė́ti, kìksi, -ė́jo intr. 1. žagsėti: Atsigerk šalto vandenio – ir nustosi kiksė́ti Kp. Kad žagsi žmogus, tai kìksi Ut. Jis kìksi ir kìksi PnmR. Ko čia kiksi kaip višta? Ssk. 2. gargti, kyguoti (gerklei): Boba dusulinga – kiksi Žln. Man šiandie kažkodėl gerklė labai kiksi Ps.girgsėti, kirksėti (apie paukščius): Ko višta kiksi, gal užsirijo? Ps. Kiksi kalakutai sp. 3. kosėti: Dar esi jauna, o jau kiksì kaip sena Ds. Nežinau, ko mano vaikas naktim truputį kìksi Ds. 4. verkti, raudoti pusbalsiu, kiuksėti: Kūdikis kìksi, t. y. rėkia, verkia pusbalsiu, be žodžių J. Gymulys užgimęs kìksi, t. y. verkia J. 5. juoktis, kikenti: Juokias, kìksi kai kokia kiksà Vlk. Merginos kiksėjo, dainavo . Gana kiksėti, mergelkos, eikiat gulti verčiau! Šauk. Senis maloniai kiksėjo . ^ Kiksėjot an sa[vo] begalvės (iš juoko teko verkti) Vlk. 6. kapoti, kapsėti (kuliant ar pjaunant): Anas sau su kultuvu kiksi ir kiksi Ob. Menkas pjovėjas, kad taip kiksì . 7. eiti tankiais žingsniais; bėgti: Tėvelis buvo jau senas senas, bet dar tvirtai kiksėjo Vaižg. Jau reiks namo kiksė́ti Sv. Žiūrim – anas kìksi vieškeliu Vžns. \ kiksėti; atkiksėti; įsikiksėti; nukiksėti; pakiksėti; prisikiksėti; sukiksėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kiksėti — vksm. Ganà kiksėti, ei̇̃kit verčiaũ gul̃ti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kiksėti — 2 kiksėti, kìksi (kìksia), ėjo intr. ketinti ką veikti, kur vykti; būti pasiryžusiam; nerimti, nestygti vietoje, knietėti; labai norėti; rengtis: Ir jis kìksi vesti Pnd. Jau tu senai (seniai) kiksì ženytis Svn. Nerimsta, visas kìksi, kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiksėjimas — sm. (1) 1. → 1 kiksėti 1: Labai dažnai mane toks kiksėjimas mūčija Ssk. 2. → 1 kiksėti 5: Kadangi kiksėjimas yra užkrečiamas, jie visi ėmė juoktis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsikiksėti — 1 įsikiksėti 1. įsileisti kiksėti, žagsėti: Įsikiksėjo, tai nebus nei galo Ssk. 2. įsileisti juoktis: Jūs, kiksos, o tai įsikiksėjot! Vlk. kiksėti; atkiksėti; įsikiksėti; nukiksėti; pakiksėti; prisikiksėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkiksėti — 1 atkiksėti intr. ateiti, atbėgti: Jau ir Imbrasienė atkìksi Sv. Pakol atkiksėjom (atjojom), ir jeknas atkratė An. kiksėti; atkiksėti; įsikiksėti; nukiksėti; pakiksėti; prisikiksėti; sukiksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiksenti — kiksenti, ẽna, ẽno žr. 1 kiksėti 5: Moterys kikseno ir graibstė savo geriausiąsias skaras rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukiksėti — 1 nukiksėti intr. 1. nueiti, nubėgti: Visi trys nukiksėjo Juodžiaus kelmo link Vaižg. 2. refl. nusijuokti: Ki ki ki nuskiksėjo piktoj dvasia (ps.) Vlk. kiksėti; atkiksėti; įsikiksėti; nukiksėti; pakiksėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakiksėti — 1 pakiksėti intr. 1. truputį pakosėti: Jis truputį pakìksi, gal pašalo bent kiek Ds. 2. refl. pusbalsiu, uždūstant, su pakiūgomis verkti: O kad verkia net pasikiksėdama, nė dvasios neatgauna Lnkv. 3. pastenėti, padejuoti: Reiks išduot mergos,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisikiksėti — 1 prisikiksėti prisižagsėti: Kažin nuo kokio valgymo prisikiksėjau Ssk. kiksėti; atkiksėti; įsikiksėti; nukiksėti; pakiksėti; prisikiksėti; sukiksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukiksėti — 1 sukiksėti intr. 1. susijuokti, sukikenti: Ji vėl sukiksėjo rš. 2. sukosėti: Vaikas lopšy sukiksėjo Ds. kiksėti; atkiksėti; įsikiksėti; nukiksėti; pakiksėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”